Satın Alma Sürecinde Reklam Ve Tanıtımın Önemi

Geçmiş tarihlerden günümüze bakıldığında, kitle iletişim araçları, gerek günlük yaşantımızı kolaylaştırmak gerek popüler kültürden haberdar olmak gerekse de bilgi birikimimizi genişletmek adına hayatımızda önemli bir yere sahip olmuştur. Bir ürünün veya hizmetin kitle iletişim araçları ile insanlara tanıtılıp reklamının yapılmasındaki önem yadsınamaz büyüklüktedir. Öncelikli olarak kişilerdeki sahip olma duygusunu uyandırarak reklamı yapılan ürünün zihinde tartılıp biçilmesi sağlanır. Bu duygunun sağlanmasından sonra gerçekleşecek ikinci aşama ise fikri zikretme faslıdır. Zikir aşamasından sonra ise satın alma süreci başlar. Bilgi, fikir, zikir ve satın alma. Yani reklam ve tanıtımın önemi tam da burada karşınıza çıkar.  Tanıtımı yapılan ürün ve yahut hizmet sayesinde yeterli bilgiye ulaşırsınız. Sonuç olarak süreç yukarıda bahsi geçtiği şekliyle işlemeye başlar.

Tabii ki yapılan reklamdan, hedef kitle belirli tatmini sağlamazsa reklam ve tanıtımın önemi kalmamış olur. Yapılacak tanıtımın iyi olması için bazı kriterler ele alınmıştır. Bu kriterler baz alınmadan yapılan tanıtım henüz bilgi aşamasında sekteye uğrar. Bilgi gerçekleşmediğinde ise kişilerde fikir, zikir ve haliyle satın alma süreci gerçekleşemez.

Peki iyi bir reklam/tanıtım nasıl olmalıdır?

  • Yalın ve açık bir dille anlatılmış olmalı,
  • Dürüst rekabet ilkelerine uygun olmalı,
  • Herkes veya belirlenen hedef kitlesi tarafından ilgi çekici olmalı,
  • Gerçek dışı etkileme yöntemlerinden kaçınmalıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*